Een paar woorden

Over tiny houses

Wat kan Van Mattijs voor jou betekenen qua Tiny Houses?

Met VAN MATTIJS – TINY & MOBILE LIVING ga ik een bus interieur en tiny huis bouwbedrijf op zetten en wil me gaan richten op een groeiende groep mensen die eenvoudiger wil leven, met een kleinere ecologische voetafdruk, in verbinding met de natuur, en willen daarbij meer financiële vrijheid hebben door de woonlasten laag te houden, zodat ze hun hart kunnen volgen om een leven te leiden zoals zij dat zelf willen. Momenteel wonen er in Nederland nog geen 300 mensen in een Tiny House, maar de belangstelling is vele malen groter. Ik richt me daarbij in eerste instantie op het ontwerpen en het begeleiden van het proces. Uiteindelijk wil ik een bedrijf op poten zetten dat custom-made buscampers en tiny houses aanbiedt, van online ontwerp samenstellen tot uitvoering binnen het bedrijf, met aandacht voor inventiviteit, kwaliteit en duurzaamheid.